HOCHTIEF har framgångsrikt verkat på den skandinaviska infrastrukturmarknaden under många år. I början av 1990-talet var företaget ansvarigt för att bygga östra bron över Stor bält i Danmark  samt en del av Öresundsbron mellan Köpenhamn och Malmö, vilket HOCHTIEF slutförde i ett joint venture år 2000. I Danmark byggde HOCHTIEF cirka en mil lång fjärrvärmtunnel i Köpenhamn i ett joint venture från 2005 till 2009.


För att öka vår närvaro på den skandinaviska marknaden startade vi en filial i Sverige 2007. Huvudfokus för vår verksamhet är att genomföra stora infrastrukturprojekt. Sedan dess har våra team framgångsrikt genomfört stora tunnel-, bro och vägbyggnadsprojekt i Sverige, delvis med lokala partners och delvis ensamma. Mer information om våra projekt kan du läsa här.


I år har vi beslutat att skänka en julgåva till SOS Barnbyar till förmån för familjer och barn runt om i världen. Se vår gåva här:


 

Vi bygger sverige

Stockholm bygg