Vi bygger Sveriges Infrastruktur

Vi bygger Sveriges Infrastruktur

HOCHTIEF
i Sverige

Eftersom du säkert känner till Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn innebär det att du redan känner till en del av oss: Bron byggdes av HOCHTIEF.  Den samlade erfarenheten hos våra medarbetare utgör själva grunden för HOCHTIEF:s verksamhet och det som är vår kärnkompetens – att bygga högkvalitativa infrastrukturlösningar.

HOCHTIEF är en ingenjörsledd, global infrastrukturkoncern. Företaget har en ledande position inom sina kärnverksamheter bygg och anläggning, service och offentlig infrastruktur/samhällsbyggnad, med fokus på Australien, Nordamerika och Europa.

HOCHTIEF
i korthet

Aktuella jobb

Vi bygger för framtiden

Norra Länken NL51

Norra länken består av flera sammankopplade tunnlar som förbinder Lidingö med Värtahamnen. I samarbete med svenska partnern ODEN har HOCHTIEF Solutions AG Tysklands Sverigefilial byggt vägtunneln Norra länken 51.

Norra Länken NL35

Mellan KTH maskinteknik och österut fram till Fiskartorpsvägen har HOCHTIEF byggt två vägtunnlar och en utfartstunnel genom berget.

Förbifart Stockholm FSE101

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt som pågår fram till 2026. HOCHTIEF:s entreprenad omfattar anläggningsdelarna längst söderut.