HOCHTIEF är en av världens största byggkoncerner globalt. Vi är med under alla skeden vid byggnationer, broar, vägar, tunnlar, hamnar, järnvägar, flygplatser och facilitieter, samt även inom konventionell och förnybar energi. Vi är drygt 56 000 medarbetare och hade en försäljningvolym på drygt EUR 25.8 miljarder under 2019. Mer information hittar du på www.hochtief.com


HOCHTIEF har framgångsrikt verkat på den skandinaviska infrastrukturmarknaden under många år. I början av 1990-talet var företaget ansvarigt för att bygga östra bron över Stor bält i Danmark  samt en del av Öresundsbron mellan Köpenhamn och Malmö, vilket HOCHTIEF slutförde i ett joint venture år 2000. I Danmark byggde HOCHTIEF cirka en mil lång fjärrvärmtunnel i Köpenhamn i ett joint venture från 2005 till 2009.


För att öka vår närvaro på den skandinaviska marknaden startade vi en filial i Sverige 2007. Huvudfokus för vår verksamhet är att genomföra stora infrastrukturprojekt. Sedan dess har våra team framgångsrikt genomfört stora tunnel-, bro och vägbyggnadsprojekt i Sverige, delvis med lokala partners och delvis ensamma. Mer information om våra projekt kan du läsa här.


Blir du intresserad av att veta mer? Kanske en tjänst på Hochtief är nästa steg i din karriär? Klicka in på Karriär och se vad vi söker just nu!


 

Vi bygger sverige

Stockholm bygg