Vi bygger Sveriges Infrastruktur

HOCHTIEF
i Sverige

Eftersom du säkert känner till Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn innebär det att du redan känner till en del av oss: Bron byggdes av HOCHTIEF.  Den samlade erfarenheten hos våra medarbetare utgör själva grunden för HOCHTIEF:s verksamhet och det som är vår kärnkompetens – att bygga högkvalitativa infrastrukturlösningar.

HOCHTIEF är en ingenjörsledd, global infrastrukturkoncern. Företaget har en ledande position inom sina kärnverksamheter bygg och anläggning, service och offentlig infrastruktur/samhällsbyggnad, med fokus på Australien, Nordamerika och Europa.

HOCHTIEF
i korthet

Aktuella jobb

Vi bygger för framtiden

Anneberg-Skanstull Tunnel

Svenska kraftnät bygger en ny elförbindelse mellan Anneberg och Skanstull, för att möta det växande behovet av el i Stockholm. Entreprenör är Konsortiet JV HOCHTIEF Implenia.

Elförbindelsen ska gå i en tunnel som sträcker sig från Danderyd i norr, under Stockholms innerstad, till Mårtensdal, söder om Skanstull.

 

Förbifart Stockholm FSE101

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt som pågår fram till 2026. HOCHTIEF:s entreprenad omfattar anläggningsdelarna längst söderut.

Västberga Allé

Projektet omfattade renovering av en befintlig vägbro, vägarbeten, fundament, arbete och nybyggnation av två stålbroar, en för vägtrafik och en för gång- och cykeltrafik, mellan Västberga allé och Åbyvägen i Stockholm.

Projektet startade 2015 och broarna öppnades för trafik i juni 2017. Trafikkontoret i Stockholms stad var byggherre.