Work environment coordinator project

Arbetsmiljösamordnare projekt Har du tidigare erfarenhet som arbetsmiljösamordnare?Kärnan i arbetetArbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.Hålla en god kontakt med beställare, UE och den interna organisationen.Fånga upp arbetsmiljörisker genom möten, riktade ronder…

Comments Off on Arbetsmiljösamordnare projekt

Production manager

Produktionschef – Anläggning Vi behöver anställa ytterligare kompetens på HOCHTIEF Infrastructure i Stockholm.-Har du tidigare erfarenhet som Produktionschef inom Anläggning? -Vill du vara med i ett av Sveriges störstaInfrastrukturprojekt och…

Comments Off on Produktionschef