Projekt

E4/E20 Norra Station NS13

I projektet Norra station 13 har HOCHTIEF byggt ut södergående vägtunnel med fem körbanor och en norrgående tunnel med fyra körbanor som leder trafiken till och från Norra länken.

läs mer…

Projektet som startade 2012 innebar en breddning med ett körfält. I höjd med Solnabron delades körfälten upp så att fyra körfält leds ut på Essingeleden och ett körfält leds mot Klarastrandsleden.

 

Norra Länken NL35

Mellan KTH maskinteknik och österut fram till Fiskartorpsvägen har HOCHTIEF byggt två vägtunnlar och en utfartstunnel genom berget.

läs mer…

Projektet innebar bland annat installation av ventilationstrummor med borr- och blastteknik där 440 000 m3 bergmaterial avlägsnades, insprutning, skydd och byggnation av inre skal samt kompletta vägarbeten och installation av bland annat pumpstation, transformatorstation och ventilationsanläggningar.

Norra Länken NL51

Norra länken består av flera sammankopplade tunnlar som förbinder Lidingö med Värtahamnen. I samarbete med svenska partnern ODEN har HOCHTIEF Solutions AG Tysklands Sverigefilial byggt vägtunneln Norra länken 51.

 läs mer…

Norra länken 51 knyter an till Norra länken 35, som även den har byggts av HOCHTIEF. Korsningen ger tillgång till en av Sveriges mest trafikerade motorvägar, Essingeleden, i västra Stockholm.  

Tunneln är byggd som ”Cut and Cover”, det vill säga som öppet schakt. I samband med det behövde man göra en utgrävning i berggrunden på en volym som uppgick till 210 000 m³. Totalt avlägsnades 20 000 m3 bergmaterial.