Projekt

Tunnel Anneberg-Skanstull

Svenska kraftnät bygger en ny elförbindelse mellan Anneberg och Skanstull, för att möta det växande behovet av el i Stockholm. Konsortiet JV HOCHTIEF Implenia står för hela entreprenaden.

läs mer…

Elförbindelsen går via en tunnel som sträcker sig från Danderyd i norr, under Stockholms innerstad, till söder om Skanstull. Sedan sommaren 2019 finns JV HOCHTIEF Implenia på byggarbetsplatsen i Danderyd. Hittills har man borrat sig igenom cirka 600 meter av berget.

 

Förbifart Stockholm FSE101

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt som pågår fram till 2026. HOCHTIEF:s entreprenad omfattar anläggningsdelarna längst söderut.

läs mer…

Idag finns bara en större väg när man ska passera Stockholm eller ta sig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden, som går rakt genom Stockholm.

Entreprenaden omfattar att bygga anläggningsdelarna längst söderut inom E4 Förbifart Stockholm. Detta inkluderar om- och nybyggnad av vägar, en ny gång- och cykelbro samt en ny trafikplats.

Västberga Allé

Projektet omfattade renovering av en befintlig vägbro, vägarbeten, fundament, arbete och nybyggnation av två stålbroar, en för vägtrafik och en för gång- och cykeltrafik, mellan Västberga allé och Åbyvägen i Stockholm.

Projektet startade 2015 och broarna öppnades för trafik i juni 2017.
Trafikkontoret i Stockholms stad var byggherre.

Norra Station NS24

HOCHTIEF:s uppdrag gick ut på att öka Norra länkens avvattningskapacitet genom att bygga ett magasin där dagvattnet från de starkt trafikerade genomfartslederna E20 och E4 kan fördröjas och renas innan det leds vidare till Mälaren.

läs mer…

Norra station 24 skiljer sig från andra dagvattenmagasin genom att vara placerat ovan mark, i suterräng. Magasinet hamnar mitt i blickfånget i den intensivt trafikerade omgivningen, speciellt Rörstrandsgatan i Stockholm. Därför ställde Stockholms stad höga krav på byggnadens utformning.