Om oss

HOCHTIEF i Sverige

Eftersom du säkert känner till Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn innebär det att du redan känner till en del av oss: Bron byggdes av HOCHTIEF.  Den samlade erfarenheten hos våra medarbetare utgör själva grunden för HOCHTIEF:s verksamhet och det som är vår kärnkompetens – att bygga högkvalitativa infrastrukturlösningar.

HOCHTIEF:s unika projekt bidrar till att underlätta vardagen för människor över hela världen, vare sig det handlar om underjordiska järnvägar, vägar, järnvägsförbindelser, tunnlar, broar eller någon av de många flygplatser som HOCHTIEF byggt. Den infrastruktur vi bygger sammanlänkar och banar väg för en snabb och säker resa. Det vi gör varje dag är det som gör oss speciella.

HOCHTIEF i korthet

HOCHTIEF är en ingenjörsledd, global infrastrukturkoncern. Företaget har en ledande position inom sina kärnverksamheter bygg och anläggning, service och offentlig infrastruktur/samhällsbyggnad, med fokus på Australien, Nordamerika och Europa. 

Vår specialistkompetens bygger på våra medarbetares ingående expertis inom de områden där vi är verksamma och så har det varit ända sedan starten 1873. Tack vare vår gedigna erfarenhet och omfattande kunskaper inom teknik och projektledning kan vi realisera unika lösningar och driva digitaliseringen inom bygg- och anläggningsindustrin.